Kunsthi

Kennel                                                                 Godkjent i FCI og NKK 2012

FLOBERGKROKEN

Cavalier king charles spaniel & border terrier


Luna in action! (Jakt og Fiskesenteret  på Flå 24.10.12)

Kunsthi


Kunsthitrening er trening under kontrollerte former. Dette er et svært nyttig redskap for å forstå en hundens arbeidsevne, samt forberede hihundene på arbeidet vi er avhengige av at de gjør under bakken i et naturhi, enten det er ordinær jakt eller det er bekjempelse av sykdommer som for eksempel reveskabb. Det er også en god metode for testing av avlsresultat mht. jaktlyst og -evne.

 

 


Denne teksten er tatt fra "Det lille kunsthiheftet " laget av hikomiteen i Norsk Terrier Klub.


Litt om hijakt og metoder


Revesprenger

 

Er det et revehi skal hunden når den er sluppet, oppsøke reven og irritere den med halsing og raske, korte utfall slik at reven føler det tryggest å forlate hiet. Om reven holder stand skal hunden trekke seg tilbake, uten halsing, og om mulig finne en ny higang slik at den kommer på reven fra en annen posisjon. Meningen med disse skarpe og raske angrepene fra hunden ere å få reven til å føle seg så presset at den velger å forlate hiet. Jegerne, som selvsagt hele tiden skal forholde seg lydløse, står postert ved utgangene til hiet og skyter reven når den kommer ut. Hunden skal IKKE drepe reven, kun få den ut for skudd.

 

Forligger 

 

Er hiet bebodd av en grevling er jaktformen en annen. En voksen grevling inne i hiet er et tøft dyr som ikke lar seg rikke av en hund. Det er ikke så mange som driver med grevlingjakt under jorden. Det kan være risikabelt for hunden om den er dumdristig og det krever mye jobbing i form av graving ned til higangen der hunden og grevlingen ligger. Siden grevlingen ikke viker for en hund er hundens oppgave isteden å holde grevlingen på samme plass i hiet. Med vedvarende halsing, uten å angripe grevlingen gir hunden beskjed til jegeren om hvor grevlingen befinner seg. Når jegeren har lokalisere hunden graver han seg ned til higangen slik at gangen åpens rett bak hunden. Hunden tas da ut av hiet og grevlingen skytes i det den stikker hode fram for å se hva som skjedde.

 


Svingen 21.08.12. Simon slipper Luna inn i gangen på kunsthiet. Kirsten Næss er instruktør.

Utdrag fra artikkel "Hi hvor det går" i bladet "Jakt og Fiske" oktober 2012.

Medlem av:

 Nina Bråten Slettum 

Bruliveien 12

7170 ÅFJORD

Trøndelag 

TLF: +47 40493403

Mail: nina.b.slettum@hotmail.com